Izrada radioničke dokumentacije


Nakon uzimanja mjera na licu mjesta i dogovaranja detalja s investitorom, pristupamo izradi radioničke dokumentacije...

...po potrebi i 3D model konstrukcije...

...te na kraju i same konstrukcije.