KontejneriIzvedba kontejnera ovisi o njegovoj namjeni, pa tako mogu biti: stambeni kontejneri, kontejneri za gradilišta i ostale namjene. Standardna dimenzija kontejnera je 4x2m, visine 2.2m, a ovisno o namjeni moguće su i druge dimenzije.

Konstrukcija kontejnera je od čeličnih profila, zaštićena temeljnom bojom i lakirana. Zidni elementi su fiksni, a izvode se od poliuretanskih panela debljine 50mm, gdje je obostrano pocinčani bojani profilirani lim, a kao izolacija dolazi poliuretanska pjena. Krov kontejnera je dvostrešni, a izvodi se od pocinčanog bojanog trapeznog lima T40/185, s olukom i odvodnom cijevi.

Kontejner se oprema jednokrilnim zokretnim vratima sa cilindar bravom, prozorom, ugrađenim priključkom za električnu energiju te električnom i telefonskom instalacijom.

Kod visokokvalitetne izvedbe za zahtjevnije namjene na pod se ugrađuje laminat, a na strop Armstrong ploče, čime se dobiva ambijent ugodan za rad ili stanovanje, a koji ujedno ima dobre karakteristike toplinske i zvučne izolacije.

Manipulacija kontejnera obavlja se viličarom ili dizalicom.