Montažne garažeGaraža se izvodi kao čelična montažna konstrukcija izrađena od profilnih cijevi zaštićenih antikorozivnim temeljnim premazom u dva sloja i završnim premazom u dva sloja. Pričvršćuje se preko temeljnih vijaka za podlogu. Stijene garaže su od pocinčanih ili pocinčanih bojanih profiliranih limova T18/137, a pokrov također od pocinčanih ili pocinčanih bojanih profiliranih limova T40/185. Pokrov se izvodi koso, što je ujedno i pad krova, sa ili bez oluka i odvodnih cijevi za oborinske vode. Dvokrilna zaokretna vrata sa cilindar bravom montiraju se na prednjem dijelu garaže. Standardne dimenzije garaže su: širina 3m, dužina 5m, visina 2.2m s prednje i 2m sa stražnje strane.

Izgled, veličina i namjena garaže mogu se prilagoditi potrebama investitora. Tako ugrađujemo prozore različitih oblika i dimenzija (otklopne, zaokretne, fiksne...), montiramo jednokrilna vrata umjesto dvokrilnih, izrađujemo i montiramo različite police unutar garaže, postavljamo elektroinstalacije i sl.

Garaže izvodimo na način da su jednostavne za montažu, čime omogućujemo našim kupcima da je montiraju sami prema tehničkom uputstvu.